Assalaamualaikum wr. wb.

Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Amiin YRA.

Dengan hormat, kami mengharap kehadiran Saudara untuk mengikuti Pembekalan Peserta PLP2 Terintegrasi KKNDik Luar Negeri/Luar Jawa 2018, insya Allah pada:

Hari/Tanggal  : Jumat, 11 Mei 2018
Pukul            : 13.00 – selesai
Tempat         : Ruang Seminar FKIP – C4

Demikian undangan kami sampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Surakarta, 9 Mei 2018
Dekan,

ttd

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
NIP 19650428 199303 1001

Lampiran: